پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام خانم دکتر دندان نیش این جانب لبه یکی از آنها پریده است قابل ترمیم می باشد یاخیر؟28 ساله هستم

پاسخ :

سلام بله قابل ترمیم هست