دندان-سالم

معرفی چند ماده غذایی برای سلامت دندان ها

مجموعه فزاینده ای از پژوهش ها نشان می دهد که غذاهای معینی نیز ممکن است برای دندان ها خوب باشند. همانطور که غذاهای به اصطلاح "کارکردی" (مانند غذاهای غنی شده با یک ماده مغذی ) می توانند برای سلامت قلب مفید باشند، غذاهایی هم هستند که سلامت دهان و دندان را بهبود می بخشند.